Matt Morra
Date Artists Title Location
19.08.2017 deKai, Matt Morra Ragnarøk im Geheimclub Magdeburg Geheimclub Magdeburg
09.09.2017 Holger Nielson, deKai, Chris von B., Matt Morra Ragnarøk Showcase Güterpalast